Veggies Made Great Garden Lifes Veggie Bacon & Potato Frittata 6 ea

Plant-based bacon. Veggies: Our no. 1 ingredient. Individually wrapped.